Översiktlig kartering och bedömning av marina naturvärden i strandnära vattenområden i Kyrksundet. Av fem olika områden så ansågs ett område vara av kommunal betydelse. Restrerande områden ansågs vara av lokal betydelse.