Under det senaste decenniet har förekomst av mikroskopiska skräppartiklar i havet fått stor uppmärksamhet, både i media och inom miljöforskningen. Källorna till marint mikroskräp är långtifrån kartlagda, men det finns en misstanke att avloppsreningsverken skulle kunna vara en viktig tillförselväg. Förekomst av mikroskopiska skräppartiklar undersöktes i inkommande och utgående vatten från tre svenska avloppsreningsverk. Merparten av mikroskräppartiklar i inkommande vatten, 70-100 procent, avskildes i avloppsreningsverken, men utgående vatten innehöll trots detta substantiella halter. Icke-syntetiska antropogena fibrer hölls kvar i avloppsreningsverken i större utsträckning än mikroplastpartiklar.