Dioxiner och dioxinlika PCB minskar i bröstmjölk. Fisk är den föda som innehåller högst halter av dioxinlika ämnen, följt av kött- och mejeriprodukter samt ägg. Det framgår av denna rapport som tagits fram inom ramen för den nationella miljöövervakningen. PBDF, ett ämne som kan bildas vid förbränning av elektronikskrot, förekom i all mat.