Undersökning av filtrerat havsvatten på 14 stationer längs västkusten med avseende på koncentration av marint mikroskopiskt skräp. Halter av olika typer av skräp samt eventuella källor till utsläpp.