Denna rapport beskriver exploateringen i Sveriges kustzon. Det är en kartering på nationell nivå, med upplösning även på läns- och kommunnivå. Arbetet har genomförts enligt en metod som togs fram av Metria i samarbete med länsstyrelserna år 2012. Studien är en del av Sveriges regionala miljöövervakning.