Den svenska fiskeflottan är generellt sett lönsam och samhällsekonomiskt viktig, inte minst i kustkommunerna. Men, inom vissa fisken finns det för många företag i förhållande till den tillgängliga resursen av fisk. Analysen visar att det finns en överetablering inom det svenska räk-, kräft- och torskfisket. Problemet är störst och mest överhängande inom räkfiske med större trålfartyg, det vill säga över 24 meter.