Under många år har det rapporterats om problem med nyrekryteringen av abborre och gädda längs delar av Östersjökusten. En vanlig förklaring har varit att ynglen dör av svält eftersom deras föda, djurplankton, minskat. Helt nya data visar dock att så inte verkar vara fallet.