Under 2011 utfördes ett provfiske i Stockholms innerskärgård på initiativ från Naturvårdsverket. Fisket ingick i årets mätkampanj, som berörde fisk i framför allt påverkade områden runt Sveriges kust. Området i Stockholm omfattade Lilla Värtan, Strömmen och Halvkakssundet, och ansågs extra prioriterat i mätkampanjen, eftersom det ligger i en storstad och ett liknande provfiske inte genomförts här tidigare.