Granfjärden och Östhammarsfjärden i Uppsala län är extremt näringsrika vilket bland annat leder till algblomning och grumligt vatten. En tidigare utredning om fällning av fosfor i Östhammarsfjärdens bottensediment (Länsstyrelsen i Uppsala län, Rapport 2012:9) visade att Granfjärden är en betydande fosforkälla till Östhammarsfjärden. Föreliggande rapport belyser hur fosfor omsätts i Granfjärden och vilka faktorer som kan ligga bakom de näringsrika förhållandena.