Över 30 procent av Östersjöns skyddade havsområden är bara skyddade på pappret. I verkligheten är dessa så kallade skyddade områden helt oreglerade. Trots att antalet skyddade havsområden (MPAs) fortsätter att öka i Östersjön och Kattegatt, ökar tyvärr inte antalet verkliga skyddsåtgärder i samma takt. Många skyddsområden saknar helt planer som reglerar vad som får ske innanför dess gränser. Det visar en ny rapport från miljöorganisationen Oceana, som detaljerat beskriver bristerna i Östersjöregionens skyddsområden, baserad på information från regeringar, EU och tidigare forskning. Rapporten beskriver de två vanligaste formerna av skyddade havsområden i Östersjön: Natura 2000-nätverket, som är EU:s huvudsakliga marinskydd, samt Helcoms Marine Protected Area-nätverk, som är en specifik Östersjöansats.