Vattnet i Stockholms inre skärgård var under förra året saltare och hade högre näringsinnehåll än tidigare. Detta är några av slutsatserna i årets skärgårdsrapport, som är en sammanställning av de undersökningar som Stockholm Vatten utfört under 2013 i Stockholms skärgård. Årets rapport innehåller resultat och analys av vattenkemiska prover och växtplankton, och den generella bilden de ger av förhållandena i innerskärgården är likt tidigare år dyster.