Som en grund för åtgärdsarbetet inom vattendirektivet och för uppföljning av åtgärdernas effekter har Vattenmyndigheterna definierat ett antal geografiska åtgärdsområden. Eftersom kunskap om vilka källor som ligger bakom belastningen är en viktig grund för åtgärder har vi här sammanställt en källfördelad belastning för åtgärdsområdena som ligger längs Svealandskusten. Vi har dessutom analyserat områdenas enhetlighet med avseende på de kustvatten som ingår.