Stockholms universitets Östersjöcentrum och Svealands kustvattenvårdsförbund presenterar den nya sajten svealandskusten.se - miljöläget längs vår kust. Det är en långsiktig satsning som kommer att utvecklas under många år, och presentera både enskilda havsområden och området i sin helhet. Här kommer regionens relevanta aktörer att få en plats och ett gemensamt sammanhang att presentera sina data, rapporter och relevanta webbsidor.