Om ungefär hundra år beräknas havet att ligga på nästan samma nivå som Mälaren, för att därefter fortsätta att höjas. Då hotas dricksvattenförsörjningen för flera miljoner människor. Länsstyrelsens förstudie visar på tre tänkbara sätt att hantera detta