Naturreservaten Nämdö och Lilla Husarn har ett högt naturvärde. Vegetationen på de grunda bottnarna består av förväntade arter med tanke på vågexponering och läge i skärgården. Vegetationens djuputbredning i området är jämförbar med andra områden och den ekologiska statusen av växtsamhällen bedöms vara hög.