Fiske som bedrivs inom ett Natura 2000-område kan under vissa omständigheter riskera att skada områdets skyddsvärden. För att undvika skada finns ett behov av att reglera eller förpröva vissa typer av fiske. Havs- och vattenmyndigheten har gett Havsmiljöinstitutet och Uppsala universitet i uppdrag att granska frågeställningen.