En utvärdering av vilken effekt skyddet av de marina områdena har haft. Resultaten ska användas för att vidareutveckla reglerna kring de skyddade områdena, och för ett vidare samarbete med Helcom.