Denna rapport beskriver exploateringen i Sveriges kustzon. Det är en kartering på nationell nivå, med upplösning även på läns- och kommunnivå. Studien är en del av Sveriges regionala miljöövervakning.