Rapporten sammanfattar kunskapsläget vad gäller dumpning och återställande åtgärder. En tidigare utgiven rapport inom samma ämnesområde har nu uppdaterats, framförallt med historiskt arkivmaterial som inte funnits tillgängligt tidigare.