Stockholm Vattens omfattande redovisning av undersökningar av vattenkvaliteten i skärgården under 2012.