Stockholms vattenprogram anger hur stadens vattenområden ska uppnå en god status senast år 2015 enligt EU:s vattendirektiv. Det innehåller mål och åtgärder för hur stadens sjöar och vattendrag, östra Mälaren och Saltsjön samt en större våtmark ska få bättre vattenkvalitet och utvecklas ur rekreationssynpunkt. På miljöbarometern kan du läsa om deras miljötillstånd och vilka åtgärder som genomförts, pågår eller föreslås.