Rapporten behandlar vindkraftparkens bidrag till ljudbilden i Öresund, effekter på bottennära och i fria vattnet levande fiskarter, samt effekter på den lekvandrande blankålen. Vindkraftsparken Lillgrund i Öresund lockar till sig bottenlevande fisk, och leder till ett ökat undervattensbuller. Det finns också tecken på att ålar kan påverkas i sin vandring till lekområdena i Sargassohavet.