Rapporten redovisar en sedimentundersökning, bl.a. tungmetaller och tennföreningar, som gjorts i Svindersviken, Nacka.