Kustprogrammet innehåller mål, rekommendationer och förutsättningar för förvaltning av vattenområden, naturmiljöer, kulturmiljöer, strandskydd, bebyggelse och bryggor, friluftsliv, fiske, båtliv, kommunikationer och miljö- och riskfaktorer.