Undersökningen beskriver främst de grunda bottnarnas (0-20 meters djup) naturvärden. Djurlivet på djupare bottnar (25-35 meters djup) i de delar av Erstaviken som ska ingå i ett nytt reservat inventerades mer översiktligt.