Undersökningen ger ny kunskap om Nackas marina kustområde. Den utfördes 2008 genom dykning på 20 transekter utmed kusten.