Publikationen är en produkt av Natureship-projektet. Projektets målsättning är att gynna samarbetet inom naturvården och vattenskyddet i Finland, Sverige och Estland. Inom projektet förverkligas kustplanering enligt hållbar utveckling och tillsammans med övriga aktörer försöker man hitta kostnadseffektiva lösningar för att gynna vattenskyddet och biodiversiteten.