Ytterst få vikaresälar har tidigare samlats in från Bottenviken, varför relevanta uppgifter om vikaresälarnas födoval, och även hälsostatus, i Bottenviken saknats. Av den anledningen gavs tillstånd att bedriva forskningsjakt på 60 sälar i Norrbottens län under 2007-2009. I denna rapport presenteras vikaresälanas dietsammansättning och fiskuttag i Bottenviken, baserat på bytesrester från de sälar som samlades in.