Aerosoler, små luftburna vattendroppar och partiklar, från havsskum och vågor är en viktig del av klimatsystemet. De skingrar och absorberar värme, och underlättar molnbildning. Havet är den största källan för aerosoler, och kunskapen om dessa är en viktig del av de klimatmodeller som används. I denna avhandling har en ny matematisk funktion tagits fram för att bättre efterlikna hur aerosolbildningen påverkas av vind och temperatur