I denna avhandling diskuteras bekämpningsmedel, dess förvaltning och användning i kustzonen i Tanzania, med fokus på ön Zanzibar. Ungefär 80 procent av landets befolkning är engagerad i jordbruk, och berörs därför på ett direkt sätt av hur bekämpningsmedel hanteras och används inom sektorn. Eftersom dessa substanser är giftiga ställs det höga krav på reglering av distribution, försäljning och användning. Dessvärre identifierades stora brister i förvaltningen, vilket bidrar till att både försäljare och bönder exponeras för många hälsovådliga och svårnedbrytbara produkter. Brist på kunskap om oönskade sidoeffekter återfinns inte bara bland bönder och försäljare, utan även bland tjänstemän och medicinsk personal. Detta till trots subventioneras bekämpningsmedel med syfte att öka den lokala risproduktionen. Vidare utvärderingar behövs.