Havsmiljöinstitutet, som ska öka användningen av den svenska havsmiljöforskningen, är ett samarbete mellan fyra universitet. Statskontorets utvärdering av Havsmiljöinstitutet konstaterar att det finns brister i samverkan mellan universiteten. Konsekvenserna blir att resurserna inte används på ett effektivt sätt och att verksamheten inte skapar det mervärde för havsmiljöförvaltningen som den har potential att göra.