Koldioxid är den gas som vanligtvis mäts i havet när man studerar global uppvärmning och havsförsurning. Haven speglar förändringarna av koldioxid i atmosfären. När halten koldioxid ökar blir havsvattnet surare och hotar havets organismer. I detta avhandlingsarbete har en ny metod att mäta koldioxid i havsvatten utvecklats.