Överkapacitet i fiskeflottorna är ett av de största hoten mot både havsmiljön och yrkesfiskarnas överlevnad. Men den medicin som Sveriges regering ordinerar mot överkapaciteten visar sig nu ha svåra biverkningar. Istället för att lösa problemet flyttas det till Afrika, där svenska fiskefartyg nu förvärrar problemet med överfiske och dessutom fiskar i strid med folkrätten.