Grunda vikar är mycket viktiga som lek- och uppväxtområden för rovfiskar i Östersjöns kustområden. Ny forskning visar att tillgången till sådana områden begränsar storleken på bestånden. Samtidigt ser vi en oroande utveckling där allt fler av dessa känsliga livsmiljöer påverkas av strandexploatering, och dessutom har ett häpnadsväckande svagt lagskydd i praktiken. Det kan få långtgående effekter både på fisket och kustens ekosystem.