Hälften av Östersjöns gäddor leker i sötvatten. Ett stort bekymmer är att många lämpliga lekområden försvunnit genom utdikning, bebyggelse och vandringshinder av olika slag. När vår forskning dessutom visat att varje vattendrag har sin egen unika population av gädda, har problemet blivit än angelägnare att åtgärda. Konkreta lösningar i form av återställande av vattendrag och översvämmade ängar har glädjande nog visat sig vara mycket lyckade. Denna nya kunskap har också lett till ett stort engagemang hos den fiskeintresserade allmänheten, som gjort betydande naturvårdande insatser.