Flera av Sveriges fiskarter är idag hotade. Många av dem är tidigare vanliga matfiskar som ål, långa och hälleflundra. Hoten är flera, men fisket bedöms vara ett av de största för många fiskarter. För att veta hur situationen ser ut upprättas rödlistor där arterna delas in i olika kategorier.