Torsken koloniserade Östersjön redan för 8 000 år sedan, i samband med att Littorinahavet bildades. Idag är detta torskbestånd genetiskt skiljt från atlanttorsk, och anpassad efter Östersjöns lägre salthalt och syrehalt. Men hade den invandrande torsken redan de egenskaper som krävdes för att överleva i en föränderlig Östersjö? Rester från 5 000 år gamla boplatser på Gotland har hjälpt till att svara på frågan.