Det är en fråga som fiskeriförvaltningen behöver få svar på för att bestämma hur mycket fisk som får fångas. Men att beräkna mängden fisk är ingen enkel uppgift, eftersom det är omöjligt att räkna alla fiskar. Nu utvecklas nya matematiska modeller som använder information om strömmingens miljö, till exempel hur mycket mat som finns. Målet är att förbättra beräkningarna och ge ett säkrare resultat.