Hur ska vi lyckas skydda fisken i våra hav? Behövs nya politiska initiativ som kan styra åtgärdsarbetet? Behövs en annan typ av forskning? Ska konsumenterna ta ett större ansvar? Vi har frågat ett antal insatta personer vad de tycker är viktigast att satsa på.