Rapporten handlar både om havsmiljö och samhällsekonomi, och är ämnad att läsas av en målgrupp som har grundläggande kunskaper inom både natur- och samhällsvetenskap. I rapporten diskuteras om priset på mineralfosfor i gödningsmedel skulle kunna användas som ett verktyg för att minska jordbrukets påverkan på Östersjön.