Helcom har föreslagit ett system för att skydda värdefulla områden i Östersjön. Dessa områden kallas Baltic Sea Protected Areas (BSPA), dvs. skyddade havsområden i Östersjön. Här ges en översikt över hur det ser ut i de olika länderna, och vad som behöver göras för att förbättra situationen.