Den första sammanställning över Östersjöns alla makroarter (de som som syns med blotta ögat). Listan innhåller över 2700 arter; från undervattensväxter och -maskar till sälar och tumlare. Över 70 experter från hela Östersjöområdet har deltagit i arbetet. Listan finns också tillgänglig som ett exceldokument. http://meeting.helcom.fi/web/guest/secretariat?&_110_INSTANCE_oL7X_folderId=1731602%20%20