Rapporten omfattar förslag för bland annat hållbara fiskemetoder, stärkt strandskydd, marina reservat, stöd till praktiskt havsmiljöarbete samt skydd av hotade arter.