Regeringarna runt Östersjön klarar inte miljömålen när det gäller havsmiljön. Världsnaturfonden har granskat ländernas åtgärder för att klara miljömålen i handlingsplanen för Östersjön, Baltic Sea Action Plan. Alla länder ligger långt efter tidplanen och Sverige kommer först på delad tredjeplats.