Sverige har fått allvarlig kritik från EU-kommissionen för att miljöövervakningen inte uppfyller kraven i ramdirektivet för vatten. Vattenmyndigheterna presenterar i denna rapport ett förslag på hur Sverige ska anpassa sin övervakning för att leva upp till vattendirektivets målsättningar.