Handbok med checklista, för planering och utveckling av miljövänliga småbåtshamnar.