Innehåller kriterier för bedömning av mudder-massor som uppkommer i mindre muddrings-projekt.