I rapporten diskuteras vilken effekt klimatförändringarna kan komma att få på ålgräset.