Sammanställning över svensk och norsk metodik för ekologisk och kemisk klassificering av marina vattenförekomster. Rapporten visar att svensk och norsk metodik ger olika resultat.