Möjligheten att åtgärda övergödda havsvikar med miljömusselodling har undersökts. Resultaten visar på stora skillnader mellan olika områden med varierande exponeringsgrad. I vissa fall har musslornas produktion kunnat fördubblas genom rätt val av plats för odlingen.